Minh bạch hóa quá trình thu hồi các ẩn phẩm học thuật

Dương Phú Việt Anh tổng hợp Vốn là một cơ sở dữ liệu thư mục uy tín hàng đầu của nhà xuất bản Elsevier, Scopus là kho dữ liệu lớn nhất, chỉ mục các bài báo của những nhà nghiên cứu, thủ thư và các tổ chức học thuật trên khắp thế giới. Để đảm […]