THAM GIA CÁC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG BỐ HỌC THUẬT TRONG TUẦN LỄ GIÁO DỤC 2020 CỦA ELSEVIER

Từ ngày 07 tháng 12 năm 2020, Elsevier – một trong những nhà xuất bản học thuật uy tín nhất – sẽ tổ chức một loạt các hội thảo trực tuyến về công bố học thuật nhân dịp “Tuần lễ Giáo dục 2020”.

Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu có thể học hỏi từ các biên tập viên của các tạp chí có ảnh hưởng lớn trong ngành. Tổng quan thông tin về các hội thảo:

Các phương pháp tốt nhất để công bố bài viết trên các tạp chí có tiêu chuẩn chọn lọc cao 

Diễn giả: TS. Robert Eagling, Tổng biên tập tạp chí Chem.

Thời gian: 11AM SGT (10h sáng giờ VN) ngày 07/12/2020.

Đăng ký tham dự tại link.

Các phương pháp tốt nhất để báo cáo và gửi các nghiên cứu lâm sàng cho các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao

Diễn giả: Heather Van Epps, Tổng biên tập tạp chí The Lancet Rheumatology. 

Thời gian: 4PM SGT (3h chiều giờ VN) ngày 07/12/2020.

Đăng ký tham dự tại link.

Bí quyết để trở thành một nhà nghiên cứu thành công ở mọi giai đoạn sự nghiệp của mình 

Diễn giả: Bác sĩ, TS. Valentin Fuster, tổng biên tập của Tạp chí Trường Đại học Tim mạch Hoa Kỳ (JACC); và Harlan M. Krumholz, Bác sĩ phẫu thuật, Nghiên cứu viên của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ (FACC), giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kết quả tại Trường Đại Học Y Yale. 

Nội dung: Tìm hiểu cách để duy trì thành công sự nghiệp song song giữa bác sĩ-nhà khoa học, tầm quan trọng trong mối quan hệ của người cố vấn-người hướng dẫn và hơn thế nữa. 

Thời gian: 11AM SGT (10h sáng giờ VN) ngày 08/12/2020.

Chuẩn bị các bản thảo để công bố trên các tạp chí hàng đầu 

Diễn giả: TS. Kavitha Scranton, Biên tập viên Khoa học Cấp cao của Immunity (tạp chí thuộc Cell Press).  

Thời gian: 11AM SGT (10h sáng giờ VN) ngày 09/12/2020.

Đăng ký tham dự tại link.

Đăng ký tham dự tại link.

Bí quyết để xuất bản trên các tạp chí cấp cao 

Diễn giả: TS. Philip Earis, Tổng biên tập tạp chí Joule. 

Thời gian: 11AM SGT (10h sáng giờ VN) ngày 10/12/2020/

Đăng ký tham dự tại link.

Công bố trên The Lancet: Học hỏi từ Biên tập viên

Diễn giả: John McConnell, tổng biên tập tạp chí The Lancet Infectious Diseases

Thời gian: 4PM SGT (3h chiều giờ VN) ngày 10/12/2020.

Đăng ký tham dự tại link.

Cách để xuất bản trên các Tạp chí có tính đột phá 

Diễn giả: Steve W. Cranford, Tổng biên tập tạp chí Matter.  

Thời gian: 11AM SGT (10h sáng giờ VN) ngày 12/12/2020.

Đăng ký tham dự tại link.

Các kỹ thuật để xuất bản trên các Tạp chí có tính đột phá

Diễn giả: TS Lewis Collins, Tổng biên tập tạp chí One Earth.

Thời gian: 4PM SGT (3h chiều giờ VN) ngày 12/12/2020.

Đăng ký tham dự tại link.

Leave A Comment