THÔNG TƯ MỚI CỦA BỘ GD&ĐT VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ HÌNH THỨC TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN

Bộ GD&ĐT mới đây đã ban hành thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thông tư quy định về chương trình đào tạo; quy mô đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm đào tạo; đội ngũ giảng viên, hỗ trợ kỹ thuật; các yêu cầu đối với liên kết đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến và trách nhiệm của các bên liên kết trong việc tổ chức hoạt động liên kết đào tạo. 

Theo đó, Thông tư quy định việc liên kết đào tạo trực tuyến (online) là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và cơ sở đào tạo tại Việt Nam nhằm thực hiện chương trình đào tạo thông qua môi trường mạng và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện để cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học. Hình thức liên kết đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. Hình thức liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến (blended) là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Các cơ sở đào tạo đại học phải phải bảo đảm được cơ sở vật chất, thiết bị, cổng thông tin điện tử, hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet, hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý nội dung học tập, học liệu điện tử, phương tiện, đường truyền kết nội, học liệu, phương tiện thu âm, ghi hình lưu trữ.

Về đội ngũ giảng viên, bên cạnh giảng viên giữ vai trò giảng dạy chính, các cơ sở đào tạo phải bố trí giảng viên giữ vai trò giảng hỗ trợ chuyên môn và người hỗ trợ kỹ thuật.

Các bên liên kết trong tổ chức hoạt động liên kết đào tạo có trách nhiệm xây dựng và bàn hành các quy định, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, kiểm tra đánh giá, lưu trữ hồ sơ và báo cáo theo quy định. Trong trường hợp người học không được cấp bằng hoặc văn bằng được cấp không được công nhận ở nước nơi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đặt trụ sở chính do cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định thì cần bồi hoàn học phí cho người học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2020.

Leave A Comment