TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU: ỨNG DỤNG MỚI CỦA CLARIVATE

Ứng dụng này cho phép các nhà nghiên cứu tìm kiếm chỉ mục trích dẫn của Web of Science và Master Journal List được liên kết để truy cập một lượng lớn tài liệu hàng đầu thế giới được liên kết với các tạp chí được lựa chọn nghiêm ngặt theo tiêu chí chất lượng và mức tác động trải dài trên tất cả các lĩnh vực và khu vực. Master Journal List là một công cụ vô giá và phổ biến để tìm kiếm các tạp chí phù hợp với một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

Ứng dụng đảm bảo các nhà nghiên cứu có thể cập nhật về những nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực cá nhân và nghề nghiệp mà họ quan tâm, với khả năng tìm kiếm và lưu hồ sơ công bố, tạo danh sách đọc và quản lý nguồn cấp dữ liệu được cá nhân hóa phản ánh các chủ đề quan tâm đã chọn của họ – bất cứ nơi nào họ có thể. Hồ sơ công bố có thể được chia sẻ nhanh chóng và dễ dàng với các đồng nghiệp và cộng tác viên khoa học trên toàn thế giới trực tiếp từ ứng dụng di động.

Tìm kiếm từ khóa
Lưu các từ khóa quan tâm để tạo nguồn cấp dữ liệu

Trong phiên bản miễn phí của ứng dụng, người dùng có thể tìm kiếm theo chủ đề và tạo tối đa ba nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm đã lưu để xem tối đa 25 kết quả tìm kiếm gần đây nhất trong năm năm qua.

Web of Science được trên 95% tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới, nhiều chính phủ và cơ quan nghiên cứu quốc gia sử dụng và người dùng tại các tổ chức này sẽ được hưởng chức năng tìm kiếm không giới hạn, nguồn cấp dữ liệu và kết quả tìm kiếm.

Keith Collier, Senior Vice President Product – Clarivate, cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối liên tục – nghiên cứu cần được đưa ra khỏi các kho trữ và mang tính hợp tác và liên ngành hơn bao giờ hết. Cùng với sự phức tạp và cộng tác gia tăng là khách hàng cần nhiều hơn các tài nguyên và công cụ tiên tiến hơn để giúp họ hoàn thành mục tiêu của mình. Với Web of Science MyRA, chúng tôi đang cải thiện trải nghiệm của nhà nghiên cứu bằng cách cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa hơn và sử dụng công nghệ mới nhất để thúc đẩy và tạo điều kiện kết nối trong cộng đồng khoa học.”

Thông tin chi tiết về app

Nguồn: Clarivate PlC. (January 25, 2021). Clarivate Launches Web of Science My Research Assistant Mobile Application. 

Leave A Comment