TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Trực quan hoá dữ liệu sẽ hiệu quả trong các nghiên cứu phức tạp. Hình ảnh hóa dữ liệu ở dạng biểu đồ hoặc đồ thị, sơ đồ, hình ảnh, hoạt ảnh và đồ họa thông tin (infographic) có thể là một cách tổng hợp hữu ích trong nghiên cứu và được trình bày theo cách dễ hiểu ngay cả đối với người không có chuyên môn.

Lưu ý

  • Mục đích: hình ảnh trực quan có thực sự giúp chỉ ra những dữ liệu hữu ích không, hay chỉ làm đẹp chứ không có giá trị gì với nghiên cứu của bạn.
  • Đối tượng: Yêu cầu của người đọc nghiên cứu là gì? Họ sẽ truy cập các hình ảnh trực quan như thế nào và phần nào của dữ liệu cần họ quan tâm nhất?
  • Dữ liệu: Bạn định trực quan hoá loại dữ liệu nào? Điều này sẽ cho thấy kiểu trực quan hoá phù hợp và cách trình bày tốt nhất như thế nào?
  • Định dạng: Ví dụ như định dạng in, trực tuyến, tĩnh, động… sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng, mục tiêu và dữ liệu được hiển thị.
  • Công cụ: những công cụ nào bạn đã biết? Liệu chúng có giúp cho công việc của bạn? Bạn có sẵn sàng đầu tư thời gian trau dồi bản thân để xây dựng một loại hình ảnh cố định không? Vì vậy hãy cân nhắc mục đích của việc trực quan hoá.

Công cụ

  1. Plotly: công cụ trực quan và phân tích dữ liệu trực tuyến.
  2. Carto: công cụ lập bản đồ trực tuyến  mã nguồn mở dễ dàng sử dụng.
  3. Gephi: phần mềm mã nguồn mở hiển thị và phân tích đồ thị lớn. Nó có thể được sử dụng để khám phá, phân tích, thao tác và tạo các loại biểu đồ khác nhau. Cung cấp những tài liệu hữu ích như Quick start guide.
  4. Power BI: Dich vụ phân tích và hiển thị dữ liệu trực tuyến. Được thiết kế để sử dụng với nguồn cấp dữ liệu động và tập dữ liệu lớn. Trang tổng quan dễ sử dụng, báo cáo có tính tương tác và nhiều tính năng hỗ trợ người dùng.. ConneX: Contextual Network Explorer: công cụ mạng được sản xuất bởi Trung tâm nghiên cứu eScholarship (eSRC) tại Đại học Melbourne.

Tim hiểu thêm

Data Visualisation Catalogue sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các loại hình ảnh hoá thông tin khác nhau. Information is Beautiful cho bạn  những hình ảnh tuyệt vời của dữ liệu trên  thế giới.

Vân Anh lược dịch

Nguồn

Jennifer Warburton & Julia Kuehns. (2017). Thing 10: Visualise Your Data. The University of Melbourne.

Leave A Comment