VỐN XÃ HỘI TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, mảng kinh doanh nông nghiệp (agricultural business) cũng không tránh khỏi những tổn thất nhất định. Nghiên cứu của nhóm tác giả bao gồm Lê Đăng Lăng, Nguyễn Hồng Thu (Đại học Thủ Dầu Một), Abhishek Behl (Đại học Jindal Global, Ấn Độ), Nguyễn Trung Đông (Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2) và Prem Prakash Dewani (Học viện Quản lý Ấn Độ Lucknow) là một trong những nỗ lực đóng góp các giải pháp khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trong kinh doanh nông nghiệp gây ra bởi đại dịch. Kết quả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí The International Journal of Logistics Management (Q1 Scopus, CiteScore = 9.9, 2020 IF = 5.661)  với tựa đề là “Social capital in agribusiness: an exploratory investigation from a supply chain perspective during the COVID-19 crisis”.

Sử dụng thiết kế phương pháp hỗn hợp, nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu một trong những yếu tố ảnh hưởng tới động lực dẫn tới ý định đa dạng hóa phương thức kinh doanh nông nghiệp, cụ thể là vốn xã hội. Thông qua 2 cuộc phỏng vấn sâu với các chuyên gia và giáo sư trong lĩnh vực, 3 cuộc thảo luận nhóm tập trung và 2 cuộc phỏng vấn sâu với các doanh nhân nông nghiệp, nhóm nghiên cứu đã xây dựng nên một thang đo mới để đo lường vốn xã hội và một thang đo thiết kế riêng để đo lường động lực đa dạng hóa kinh doanh nông nghiệp dựa trên lý thuyết hành vi hoạch định (planned behavior theory). Sử dụng hai thang đo mới này, nhóm nghiên cứu tiếp tục khảo sát diện rộng để tìm hiểu mối quan hệ giữa hai cấu trúc đó. 

Kết quả phân tích nhận thấy rằng chiều cạnh vốn xã hội có cấu trúc (structural social capital) là tiền tố gây ảnh hưởng tới các chiều cạnh khác của vốn xã hội. Điều này gợi ý rằng các nhà kinh doanh nông nghiệp cần tận dụng và mở rộng mạng lưới xã hội trong chuỗi cung ứng nông nghiệp để tăng cường sự phát triển của các dạng thức vốn xã hội khác. Vốn xã hội cấu trúc cũng có ảnh hưởng tích cực tới thái độ về đa dạng hóa phương thức kinh doanh của các nhà kinh doanh; và chiều cạnh vốn xã hội nhận thức có ảnh hưởng tích cực tới yếu tố động cơ và tiêu chuẩn chủ quan của các nhà kinh doanh nông nghiệp trong cấu trúc ý định đa dạng hóa phương thức kinh doanh. 

Nghiên cứu của nhóm tác giả đã góp phần cải thiện những thang đo của các cấu trúc trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19. Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã phát triển một thang đo mới gồm 23 tiêu chí chia thành 3 chiều cạnh để đo lường vốn xã hội – một cấu trúc còn chưa nhận được nhiều sự quan tâm trong việc thiết kế thang đo. Cuối cùng, những kết quả về mối quan hệ giữa các chiều cạnh vốn xã hội và các yếu tố dẫn tới ý định đa dạng hóa phương thức kinh doanh giúp đưa ra nhiều hàm ý cho những cá nhân và tổ chức công tác trong lĩnh vực này.

Chi tiết nghiên cứu: Behl, A., Dong, N. T., Thu, N. H., & Dewani, P. P. (2021). Social capital in agribusiness: an exploratory investigation from a supply chain perspective during the COVID-19 crisisThe International Journal of Logistics Management.

Leave A Comment