Workshop landing page template

Tên workshop

Thời gian:
Địa điểm:
Số lượng học viên tối đa:

<Đoạn mô tả tổng quan>

ví dụ: Data science is an interdisciplinary field of scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge or insights from data in various forms, either structured or unstructured. This definition is being adopted by the computer science community, however, with the overlap with several fields the definition tends to change over time, moreover, the interpretation of terminologies changes depending on the application. To learn the trends related to data-driven technologies and understanding the rationale behind the data science pipeline are becoming important in a society increasingly driven by decision making based on data and algorithms.

Mục tiêu:

<Đoạn mô tả mục tiêu>

Lý thuyết và thực hành:

  • Các Learning outcome
  • Các hoạt động

Thời lượng: < ? giờ X ? buổi>

Diễn giả/Giảng viên: 

Dr. Xuân

Dr. Hạ 

Học phí:

  • xxx /người
  • yyy/ người (với học viên đã từng học các chương trình có chứng chỉ của EdLab)

Chính sách hoàn tiền:

Trong thời hạn ít hơn 10 ngày trước khi sự kiện diễn ra, bạn vui lòng chia sẻ 25% kinh phí mình đã đóng.

Trong thời hạn ít hơn 5 ngày trước khi sự kiện diễn ra, hoặc không tới tham dự sự kiện, EdLab xin phép không hoàn chi phí đã đóng.

EdLab bảo lưu quyền hoãn lại sự kiện nếu không đủ tối thiểu 10 người tham dự, hoặc do các lý do thiên tai, dịch bệnh. Trong trường hợp sự kiện bị hoãn/huỷ, EdLab xin hoàn lại 100% phí giữ chỗ.

Sự kiện đã hết chỗ, hoặc bạn không thu xếp được thời gian?

Xin hãy vui lòng đăng ký vào <<Danh sách chờ – link >> , EdLab sẽ thông báo tới bạn ngay khi sự kiện tương tự được tổ chức.

Các ý kiến đóng góp, thắc mắc, đăng ký nhóm… vui lòng liên hệ:

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm tới chương trình,